Kot w sztuce

Specjalne podziękowania dla mojej koleżanki polonistki Krysi Rybarczyk, która swoimi cennymi uwagami i poprawkami 'tchnęła ducha' w tę pracę.